COP14 i Biodiversitetskonventionen – brug for større dansk indsats

Af Thor Hjarsen, WWF Verdensnaturfonden

Den 14. partskonference i Biodiversitetskonventionen finder sted den 17.-29. november 2018 i Sharm el Sheikh, Ægypten. Det sker under temaet ”Investing in Biodiversity for People and Planet”.

Dette års partskonference falder på et vigtigt tidspunkt. På konferencen skal der både tages bestik af status for den nuværende indsats, herunder de nuværende globale biodiversitetsmål: de 20 Aichi mål fra 2010-2020 og de nye vigtige globale biodiversitetsmål efter 2020 - den såkaldte ”Post 2020 Global Biodiversity Framework”, der ligeledes skal diskuteres og forberedes.

Det er endnu ikke lykkedes at stoppe det globale tab af biodiversitet, og samtidig er der meget ringe fremdrift som påvist af midtvejsevalueringen af den globale strategiske plan for biodiversitet 2011-2020.

De nyeste rapporter fra IPBES – International Platform for Biodiversity and Ecosystem Services fortæller bl.a., at nedbrydning af økosystemer gennem menneskelige aktiviteter har en negativ indflydelse på mindst 3,2 milliarder mennesker, skubber planeten mod den 6. masseuddøen af arter og koster over 10 procent af det globale bruttoprodukt målt i tab af biodiversitet og økosystemtjenester - om året.

Under Biodiversitetskonventionen er der sat klare mål, som staterne har forpligtet sig til at opfylde. I forbindelse med dette har Danmark og den danske regering et nationalt såvel som internationalt ansvar for at leve op til beslutningerne og målene. Et ansvar, som 92-gruppen med beklagelse kan konstatere, ikke løftes tilstrækkeligt, fordi der er mål, som Danmark ikke når.

Aktiv deltagelse i CBD-processerne bør på den baggrund prioriteres højt af den danske regering. Både hvad angår den danske regerings bidrag til internationale processer og i Danmarks internationale relationer og arbejde, samt ved implementering og målopfyldelse i Danmark.

Derfor er det også med stor beklagelse, at vi er informeret om, at Miljø- og Fødevareministeren ikke deltager i partskonferencen. Det er i så fald første gang i lang tid, at partskonferencen ikke har deltagelse af en dansk minister.

På mødet i år repræsenteres 92-gruppen af WWF Verdensnaturfonden, der overtager stafetten efter Danmarks Naturfredningsforenings mangeårige indsats. WWF Verdensnaturfonden sender i øvrigt endnu en medarbejder til Business & Biodiversity-delen og Verdens Skove sender også en medarbejder. Det vil sige, at der i 2018 er et stærkt dansk NGO-hold tilstede på COP’en, hvilket reflekterer dens betydning.  

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer