En del af 92-gruppens arbejde foregår i udvalg, der koordinerer synspunkter og initiativer vedrørende specifikke emner. Udvalgene består af repræsentanter for de medlemsorganisationer, der er særligt interesserede i de enkelte emner.

Det enkelte udvalg kan beslutte at lade andre organisationer deltage i udvalgets arbejdet uden stemmeret. Udvalgenes arbejdsplan og formål er godkendt af den samlede 92-gruppe. Hvis du vil vide mere om arbejdet i udvalgene/arbejdsgrupperne, så kontakt 92-gruppens sekreteriatsleder, Troels Dam Christensen

Klimagruppen:

Dette udvalg arbejder med klima- og energipolitik i Danmark, i EU og på globalt plan, herunder FN's klimakonvention (UNFCCC) og de årlige klimatopmøder (COP'erne). I klimaudvalget er der yderligere to arbejdsgrupper, hvor den ene beskæftiger sig med bioenergi (herunder biobrændstof og biomasse) og den anden med klimafinansiering.

Post-2015 arbejdsgruppen (FN's Verdenmål): 

Arbejder med FN’s verdensmål Sustainable Development Goals (SDG'erne) herunder tilhørende FN proces under High Level Political Forum (HLPF) Arbejdsgruppen fungerer i samarbejde med NGO netværket Globalt Fokus. Gruppen består af medlemmer fra begge netværk.

Udvalget for CSR og bæredygtige investeringer:

Arbejder med virksomhedernes samfundsansvar i et internationalt og forpligtende politisk perspektiv, herunder i samarbejde med European Coalition for Corporate Justice - ECCJ.

Biodiversitetsarbejdsgruppen:

Arbejder med Danmarks indsats i forbindelse med FN’s biodiversitetskonvention, herunder arbejdet med en ny globale mål for biodiversitet efter 2020.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer