En grøn og retfærdig genstart - 92-gruppens indspil til en ny udviklingspolitisk strategi

92-gruppens input til strategiske prioriteter i en ny udviklingspolitisk strategi

Læs hele 92-gruppens indspil her

I lyset af de kriser, som Danmark og verden står overfor ved begyndelsen 2021, er det helt centralt, at den nye udviklingspoliske strategi prioriterer klimakrisen, biodiversitetskrisen, forebyggelsen af fremtidige pandemier, den øgede sociale ulighed samt det øgede pres på menneskerettighederne og civilsamfundet, der opleves i mange lande.

De kriser vi oplever i verden i dag, er dybt forbundne og på mange måder gensidigt accelererende. Handling og løsninger må reflektere disse sammenhænge, gennem holistiske tilgange og prioritering af integrerede løsninger, så de begrænsede ressourcer i udviklingsbistanden får størst mulig effekt på flere kriser samtidigt. Sammenhængen mellem de globale udfordringer og løsninger er et grundlæggende princip for FNs 17 verdensmål, som dog ofte bliver glemt, når indsatser skal designes og prioriteres. Denne cherry-picking og silo-tænkning skal den nye udviklingspolitiske strategi gøre op med, hvis vi skal have mest mulig effekt af vores udviklingsbistand.

I en række internationale konsensusrapporter, fra bl.a. IPCC og IPBES, har klima- og biodiversitetsforskere dokumenteret, at kriserne er akutte. Forskerne understreger, at det kræver hurtig og ambitiøs handling med umiddelbar effekt, hvis vi skal have en chance for at holde den globale opvarmning under 1,5 grader og stoppe tilbagegangen af natur og biodiversitet, inden hele økosystemer kollapser, med uoverskuelige konsekvenser for fremtidige generationers muligheder for at skabe et godt liv på vores planet.

Spredningen af Covid-19 i hele verden i løbet af 2020 medførte, foruden en global sundhedskrise, også en række uoverskuelige negative økonomiske, sociale og rettighedsmæssige følgevirkninger, som vi endnu ikke har set de fulde konsekvenser af. Det er derfor helt centralt, at Danmark og verden ikke kommer tilbage til den u-bæredygtige situation vi var i, i begyndelsen af 2020, men i stedet søger at komme frem imod en grøn, retfærdig og bæredygtig genopbygning af de nationale og internationale samfund og økonomier.

92-gruppen anbefaler derfor en grøn og retfærdig genstart frem mod en bæredygtig udvikling, som det gennemgåede tema for den nye strategi, med øget fokus på at etablere integrerede løsninger på klimakrisen, naturkrisen samt demokrati- og sociale kriser.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer