Notat: Løfter regeringen Danmarks ansvar i den globale strategi?

Danske NGO’ers analyse af ”En Grøn og Bæredygtig Verden: Regeringens langsigtede strategi for global klimaindsats”. 

Læs rapporten her

Med 70%-målet påtager Danmark sig et vigtigt ansvar for vores egne udledninger. Men vi har et meget større ansvar globalt. Det gælder, når danske penge går til investeringer i fossil energi eller skovrydning i udlandet. Det gælder for klimabelastningen fra de forbrugsgoder, vi importerer. Og det gælder for den klimabistand, vi skylder verdens fattigste.

Danmark har et historisk og moralsk ansvar, som der også står i Klimaloven. Derfor pålægger loven klimaministeren at fremlægge en global klimastrategi. I september fremlagde regeringen en strategi for den globale klimaindsats med et femårigt perspektiv. Vi har analyseret regeringens strategi og kommenterer den i dette papir.

Det gør vi på fem områder: Diplomati, Rettigheder, Finansering, Investeringer og Fodaftryk.

For hvert område afdækker vi, hvor der er gode takter i regeringens strategi, og hvor den har konkrete mangler.

Notatet er udarbejdet i 92-gruppen og Globalt Fokus. 

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer