Event: Green Deal - debat om EU’s miljømæssige Verdensmål

Bæredygtigt forbrug og produktion, biodiversitet og klima er de Verdensmål hvor Danmark og EU har nogle af de største udfordringer. Hvad skal der gøres på EU-niveau for at nå målene?
92-gruppen inviterer til debat med danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Paneldeltagere (medlemmer af Europa-Parlamentet)
Pernille Weiss (K)
Christel Schaldemose (S)
Nikolaj Villumsen (EL)
Margrete Auken (SF)
Morten Helveg (RV)
Asger Christensen (V)

Tidspunkt: fredag d. 7. februar 2020 kl. 11:00-14:00
Sted: Fællessalen, Christiansborg, København K
Tilmelding: https://92gruppen.nemtilmeld.dk/1/it-B8H7H1WG,24673,38324/
Tilmeldingsfrist: onsdag d. 5. februar 2020

PROGRAM (pdf-format)

10:30 REGISTRERING OG KAFFE/SANDWICH

11:00 VELKOMST & INTRODUKTION TIL PROGRAMMET
Marie Bjerre (V), ordfører for bæredygtighed og Verdensmålene
Troels Dam Christensen, sekretariatsleder, 92-gruppen

11.10 TEMADISKUSSION: BIODIVERSITET

  • Hvilke tiltag skal der tages på EU-niveau for at stoppe EU’s bidrag til afskovning og biodiversitetstab udenfor EUs territorium. Oplægsholder: Gry Bossen, Verdens Skove (5-7 min.)
  • Indspil fra MEP-panel (20 min.)
  • Debat mellem panel og salen (20 min.)
12:00 TEMADISKUSSION: ANSVARLIG FORBRUG OG PRODUKTION
  • Hvad er de vigtigste tiltag der bør ske for at fremme cirkulær økonomi i EU. Oplægsholder: Flemming Besenbacher, Carlsbergfondet, tidligere formand for det danske Advisory Board for cirkulær økonomi (5-7 min)
  • Indspil fra MEP-panel (20 min.)
  • Debat mellem panel og salen (20 min.)
12:45 KAFFEPAUSE

13:05 TEMADISKUSSION: KLIMA
  • Hvilke ændringer skal der ske i vigtige EU politikker, hvis EU skal kunne leve op til klimamålene om 1,5 grad og netto-nul udslip. Oplægsholder:Troels Dam Christensen, 92-gruppen (5-7 min)
  • Indspil fra MEP-panel (20 min.)
  • Debat mellem panel og salen (20 min.)
13.55 AFRUNDING
Troels Dam Christensen, sekretariatsleder, 92-gruppen

14:00 TAK FOR I DAG

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer