Brev til statsministeren fra 92-gruppen og Globalt Fokus ifm. indspil til nationale SDG handlingsplan

København 22. november 2016

Vedrørende Danmarks nationale handlingsplan for FN’s verdensmål

Kære Lars Løkke Rasmussen

Den 25. September 2015 vedtog FN’s generalforsamling, med den danske statsminister for bordenden, 17 globale mål for bæredygtig udvikling. Nu, godt et år efter vedtagelsen, forventes det, at regeringen snart kommer med en handlingsplan for den danske implementering af verdensmålene.

Globalt Fokus og 92-gruppen bifalder regeringens beslutning om at formulere en handlingsplan for Danmarks opfølgning på verdensmålene med fokus på national såvel som international opfølgning af alle 17 verdensmål. Vi er dog bekymrede for det generelle ambitionsniveau og har derfor formuleret en række kommentarer og anbefalinger til handlingsplanen, som fremgår af vedlagte dokument: Civilsamfundsindspil til den nationale handlingsplan for verdensmålene.

Overordnet er der fem punkter, som vi gerne vil femhæve.

1. Danmark skal gå forrest og prioritere de mål, vi er længst fra at nå. Vi mener at det er problematisk, at regeringen blot lægger op til ”en vurdering af behovet for at gøre en ekstra indsats på få udvalgte områder”. En ekstra indsats på alle de områder, hvor Danmark er længst fra at nå målene, bør være omdrejningspunktet for handlingsplanen.

2. Der skal være konkrete politiske målsætninger og indikatorer for alle 17 mål. Der bør i bilaget til handlingsplanen formuleres en række konkrete politiske målsætninger, samt nationale indikatorer, som grundlag for arbejdet med at opnå verdensmålene.

3. Folketingsvedtagelse, årlig statusrapportering og politisk ejerskab på højeste niveau. Vi mener at det er afgørende, at Folketinget også vedtager handlingsplanen, da det er en forudsætning for, at der skabes kontinuitet i implementeringen af målene.

4. Etablering af bæredygtighedsråd. Der bør etableres et råd, som følger udviklingen og løbende kommer med forslag og anbefalinger til regeringen, fungerer som en samlende platform for opfølgningen på verdensmålene og bidrager til demokratisk ejerskab, vidensdeling, partnerskaber og oplysning.

5. Handlingsplanen skal følge en menneskerettighedsbaseret tilgang. Handlingsplanen bør implementeres og monitoreres i synergi med eksisterende menneskerettighedssystemer i Danmark, eksempelvis ved at trække på erfaringer fra FN’s universelle menneskerettighedsmekanisme.

Vi ønsker med dette brev og det vedlagte dokument at fremhæve civilsamfundets engagement i arbejdet med FN’s verdensmål, samt at opfordre regeringen til at følge op på de bekymringer, som der hermed er givet udtryk for, i formuleringen af handlingsplanen.

Dokumentet vil foruden til statsministeren også blive sendt til de relevante ressortministre.

Med venlig hilsen,

Troels Dam Christensen                    Katrine Ohm Dietrich

Sekretariatsleder, 92-gruppen           Konst. Sekretariatsleder, Globalt Fokus

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer