Ny rapport: Fordelene ved klimahandling opvejer omkostningerne.

Ny rapport: Fordelene ved klimahandling opvejer omkostningerne. EU kan potentielt spare mindst en billion euro ved at sikre, at der implementeres klimahandling i tråd med 1.5°C målet  

Hvis EU øger klimaambitionerne, således at de er i tråd med opnåelsen af 1,5°C-målet, kan EU spare mindst 1 billion euro frem til 2030, fastslår en ny rapport forud for EU-valget. Den dybe kløft mellem nuværende politikker og det presserende behov for at løse den forestående klimakrise bør være kernen i den politiske debat i dette EU-valgår, og nye overbevisende tal viser, at klimaindsats ikke kun er essentielt for klimaet, men også økonomisk rationelt.

CAN (Climate Action Network) Europe's rapport kvantificerer fordelene på tværs af sundhed, beskæftigelse, leveomkostninger, undgået velfærdstab, energisikkerhed og undgået ressourceudvinding ved klimahandling i overensstemmelse med Paris-aftalens 1,5°C-mål. Disse socio-økonomiske sidegevinster bør modvirke den farlige modreaktion mod grønne politikker, vi i øjeblikket oplever i flere EU lande. 

 

“Rapporten viser klart og tydeligt, at EU må hæve sine klimamål, så de lever op til 1,5 graders målet i Parisaftalen. Det er ikke alene det moralsk og klimamæssige rigtige, det er også det, der bedst kan betale sig” udtaler Troels Dam Christensen, sekretariatsleder i 92-gruppen. “Rapporten er dermed et vigtigt argument for en ambitiøst grøn omstilling i EU og i mod den modstand, vi i øjeblikket ser vokse frem rundt om i Europa”. “Danmark bør nu bruge rapporten og kæmpe for nye EU mål, herunder for 2040, der følger 1,5 graders målet”.

EU Kommissionen præsenterer d. 6. februar deres forslag til et nyt fælles EU emissionsreduktionsmål for 2040. EU har både det historiske ansvar og kapaciteten til at handle hurtigere end andre, da EU både har historiske emissioner, der er større end gennemsnittet og større BNP pr. indbygger. EU skal opnå mindst 65% bruttoemissionsreduktioner i 2030 (sammenlignet med det i øjeblikket planlagte mål på 55-57 %) og netto nul-emissioner samt et 100% vedvarende energisystem senest i 2040. Disse mål er ambitiøse, men gennemførlige og nødvendige. Det er et spørgsmål om global retfærdighed: De mennesker, der vil lide mest under de katastrofale følger af klimakrisen rundt om i verden, er dem, der har bidraget mindst til at forårsage klimaændringer. Derfor skal EU handle.

Nøgleresultater fra rapporten:

  • Kursen mod 1,5°C resulterer i besparelser på minimum 1 billion € for EU frem til 2030.
  • Rapporten viser cost-benefit-forholdet for 13 lande – herunder Danmark - der bekræfter, at klimahandling i tråd med 1.5°C-målet er omkostningseffektivt. Implementering af et fuldt vedvarende energisystem, kombineret med optimering af energieffektivitet og øvrige besparelser mere end opvejer investeringsomkostningerne. Med andre ord vil hver euro, der investeres i energieffektivitet og energibesparelsesforanstaltninger, generere mellem 1,4 (Malta) og 4,7 euro (Luxembourg) i sidegevinster. 
  • Hvis der vedtages politik, der er i tråd med 1,5°C-målet vil det resultere i markant færre økonomiske tab sammenlignet med konsekvenserne af klimakrisen. Ved at handle står EU til at afværge kumulative tab fra nu af til 2100 på 4 billioner euro - sammenlignet med de nuværende politiske scenarier.

CAN Europe’s rapport fremhæver, at forfølgelsen af ​​et klimaambitionsniveau i overensstemmelse med Parisaftalens mål rummer et betydeligt potentiale for at frigøre samfundsøkonomiske fordele frem imod et klimaneutralitetsmål i 2040.

Citater fra Climate Action Europe:

"At beskytte mennesker og planeten mod de ødelæggende virkninger af klimaændringer er ikke kun en moralsk pligt, men et pragmatisk valg. Klimaindsats sikrer ikke kun socialt velvære, men vil også resultere i økonomiske fordele. Der er ikke plads til tøven. Ambitiøs og fremskyndet klimaindsats er den eneste vej frem for at forbedre folks liv, samt reducere leveomkostningerne,” udtaler CAN Europe's direktør, Chiara Martinelli.

 

"Vi kræver, at regeringer prioriterer klimaindsats højest på deres dagsordener, styret af de uafviselige beviser fra videnskab, økonomi og samfundsmæssige påvirkninger. En effektiv og urokkelig implementering af klima- og energimål, i tråd med en 1,5°C-kompatibel vej, er ikke bare fornuftig, men den eneste levedygtige vej. Der er ikke noget billigere, mere pålideligt eller mere retfærdigt alternativ til accelereret klimahandling,” kommenterede Olivier Vardakoulias, forfatter til rapporten og finansekspert fra CAN Europe.

I år skal EU landenes nationale energi- og klimaplaner (NECP'er) færdiggøres. De skal vise planerne for nationale klima- og energipolitikker frem til 2030. Samtidig drøftes et konsolideret EU klimamål for 2040.

Læs CAN Europe’s rapport "Paris Pact Payoff: Speeding up the green transition for

socio-economic co-benefits

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer