Ny rapport fra CAN-Europe opfordrer til drastisk forbedring af EU's nationale energi- og klimaplaner

F9MEqHcW0AACTrS

 

92-gruppen har i samarbejde med CAN-Europe og en bred koalition af europæiske ngo'er udarbejdet en rapport, der udtrykker stor bekymring omkring den nuværende tilstand i arbejdet med de såkaldte National Energy and Climate Plans (NECP'er) i EU. 

NGO'erne har i en kritisk vurdering fremhævet flere væsentlige mangler, herunder den manglende overensstemmelse mellem planlagte tiltag i medlemslandene og EU's vedtagede energi- og klimamålsætninger. Mens energi- og klimaomstillingen på nogle områder ser ud til at bevæge sig i den rigtige retning, er der stadig meget, der skal gøres for, at EU-landenes klimapolitikker flugter med Paris-aftalens 1,5°C-målsætning.

 

92-gruppen har i rapporten leveret sin vurdering af den danske klimaindsats (s. 37-40), og finder overordnet at:

- Danmarks udkast til NECP'en ikke stemmer overens med en 1,5°C-målsætningen.

- Danmark ikke anskueliggør opfyldelsen af sine EU-byrdefordelingskrav og LULUCF-krav.

- Danmark ikke formår at anskueliggøre hvordan det nationale 2030-mål nås.

- Danmark ikke har sikret tilfredstillende inddragelse af civilsamfund og interessenter i udarbejdelsen af NECP'en, og dermed underminerer EU-komissionens Governance-forordning.

 

Læs hele rapporten her.

 

 

 

 

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer