Danmark til eksamen i Verdensmålene i FN

Af Helene Gjerding, 92-gruppen

Hr. Minister - vi er dybt bekymrede over, at Danmark virkeligt ikke går mod bærdygtighed og over den manglende forståelse for, hvor vigtigt det er at handle på Mål 6, 12, 14 og 15.

Kan De forklare, hvordan regeringen vil:

- Sikre ansvarligt forbrug og produktion - herunder virksomhedsansvar for menneskerettigheder og miljø?

- Handle på pesticidrester og organisk forurening i vores vandmiljø?

- Forbedre biodiversiteten – og dedikere plads til naturen?

- Sikre en 100% bæredygtig forvaltning af danske havressourcer?

- Handle på vores globale indvirkning gennem krav til afskovningsfrie produkter i varekæder?

Tak for Deres opmærksomhed.

Sådan lød spørgsmålet fra det danske civilsamfund til Finansminister Nicolaj Wammen, i den virtuelle sal i New York, på en varm julidag i 2021. Pointerne var formuleret, finpudset og indøvet så de stod knivskarpt – og fremført venligt men bestemt af Torleif Jonasson, Formand for 92-gruppen og Generalsekretær i FN-forbundet.

Ministeren var, som repræsentant for regeringen, til eksamen i Verdensmål ved FN’s årlige High-Level Political Forum (HLPF). Ved HLPF fremlægger FN-landene efter tur deres indsatser for implementering af Verdensmålene på nationalt niveau, i en såkaldt Voluntary National Review (VNR), mens verdenssamfundet lytter, vurderer og kommer med opklarende spørgsmål.

Ministeren takkede for spørgsmålet, roste Danmark for at kunne tage imod konstruktiv kritik – og lovede at lytte til de forskellige problematikker, som han blev præsenteret for.

Danmark til eksamen i FN

På eksamensdagen, den 14. juli, fremførte Danmark sin sag rigtig pænt. På grund af COVID-19 foregik High Level Political Forum virtuelt og den danske præsentation bestod derfor af en video, med Finansministeren i hovedrollen, men hvor også repræsentanter fra civilsamfund, kommuner og erhvervsliv fik taletid og fremførte deres sag. Den nye Handlingsplan for FN’s Verdensmål blev især fremhævet som et godt resultat for Danmark, med høje ambitioner og forslag til konkrete tiltag. Kun den mest opmærksomme tilhører vil muligvis tænke, at en Handlingsplan – 6 år efter vedtagelse af Verdensmålene – måske ikke er et overvældende resultat for et land med så mange ressourcer og muligheder, som Danmark.

Meget kan siges om processen omkring produktionen af selve videoen - om de snævre tidsfrister og feberredninger, som stærkt begrænsede inklusion og repræsentativitet - om begrænsningerne i at udtrykke de allervigtigste pointer omkring 17 Mål på de tildelte 40 sekunder. Men civilsamfundets 40 sekunder blev brugt godt, på at fremhæve det tværgåede princip: leave no-one behind, samt at fastslå nødvendigheden af, at udvikling sker indenfor planetens grænser – også i Danmark.

Efter videoen svarede et panel i Finansministeriet på spørgsmål på en direkte linje. Til ministeriets ros var både civilsamfund, folketing, kommuner og erhvervsliv repræsenteret – og alle fik taletid.
Alt i alt var det en rigtig fin præsentation fra en ambitiøs eksaminand – og kun de allerfærreste sad tilbage med en svag bismag af Kejserens Nye Klæder.

Nye spørgsmål til ministeren

Som enhver eksamen kræver en Voluntary National Review i FN en vis forberedelse, både af stoffet og af selve præsentationen. I Danmarks tilfælde var det en vanskelig opgave, eftersom der ikke siden den allerførste Handlingsplan i 2017 - og den efterfølgende Fremdriftsrapport i 2018 – er kommer noget på området fra regeringens hånd. Det medførte derfor et forår med stor travlhed i især Finansministeriet, som til eksamensdagen i juli gerne skulle stå med et eller andet produkt at vise frem.

Samtidig gik det danske civilsamfund, koordineret af Globalt Fokus og 92-gruppen, i gang med at producere vores eget input til en vurdering af, hvad Danmark har udrettet på Verdensmålene.

I Spotlightrapporten, lanceret på Folkemødet i juni, satte vi fokus på den udvikling, der har været for hvert enkelt Mål siden 2017, og fremsatte over 100 anbefalinger til regeringen.

En skriftlig vurdering til den officielle dansk VNR-rapport blev produceret sideløbende. Teksten blev bragt i VNR rapporten side om side med regeringens egen vurdering, direkte og uredigeret, hvilket Danmark blev rost og gentagne gange fremhævet for. Og det er også virkeligt prisværdigt, at der er givet plads til civilsamfundets bidrag. I mange lande har civilsamfundet slet ikke adgang til regeringen præsentation til VNR.

Så vidt forårets travlhed og sommerens eksaminer. Nu går vi efteråret i møde med en Handlingsplan, forventningen om, at der nu sker noget - og en hel række presserende spørgsmål til ministeren.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer