IFU udskyder beslutning om kritiseret bæredygtighedspolitik

Af: Eigil Johannisson, Researcher, Afrika Kontakt

Siden 2016 har den statsejede Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) fået over 800 millioner kroner fra udviklingsbistanden. IFU’s formål er at ”bidrage til bæredygtig udvikling i udviklingslande og bidrage til realiseringen af FN’s verdensmål”.

Men i praksis investeres dansk udviklingsbistand blandt andet i svinefabrikker, oliekraftværker og store virksomheder, der risikerer at udkonkurrere lokale selskaber i udviklingslandene. Det viser Dagbladet Information på baggrund af Afrika Kontakts nye rapport Big business på bistand.

Investeringer, der sviner
IFU investerer på nuværende tidspunkt i fem forskellige oliekraftværker, og der er intet, som tyder på, at IFU vil stoppe med at investere i fossile brændsler. Ud over IFU’s egne investeringer administrerer IFU også et antal fonde. En af dem er Landbrugsinvesteringsfonden, som blev etableret i 2016 for at støtte bæredygtig fødevareproduktion. Men 80% af Landbrugsinvesteringsfondens midler er indtil videre gået til enorme industrielle svinebrug i Kina, Chile og Sydafrika. Intensiv svineproduktion udleder store mængder drivhusgasser.

Big business på bistand
På trods af at IFU har til formål at skabe lokal udvikling, så støtter fonden primært store danske virksomheder, som risikerer at udkonkurrere lokale selskaber. 11 procent af IFU’s egne investeringer går til Danmarks største virksomhed, Mærsk, og IFU investerede sidste år 112 millioner kroner i den multinationale gigant Danone. Det sker på trods af, at mindre, lokale virksomheder og landbrug er essentielle i en positiv lokal udvikling.

Skabt offentlig debat
Enhedslisten har kaldt til åbent samråd, og seks NGO’er har i et debatindlæg i Altinget kritiseret IFUs udkast til en ny bæredygtighedspolitik. I fredags svarede IFU tilbage på kritikken med et indlæg i Altinget. Rune Nørgaard, Kommunikationschef i IFU, er ikke enig i kritikken. Han påpeger at eksisterende alternativer til danske oliekraftværker er værre. Men det er ikke nok at måle investeringerne op imod den teknologi, som den erstatter – hver enkelt investering skal måles op i mod Parisaftalen og det stemmer ikke overens med Parisaftalen at etablere nye oliekraftværker med en levetid på 25 år.

Rune Nørgaard argumenterer også for, at store danske svinefarme er mere effektive end mindre svinefarme og derfor indebærer en reduktion af klimabelastningen. Men IFU kan vælge at investerer i andre typer fødevareproduktion, der er langt mere effektive til at brødføde verdens befolkning – uden at det ville være på bekostning af klimaet.

Ny bæredygtighedspolitik

Et udkast til IFU’s nye bæredygtighedspolitik var til høring i sommers, hvor blandt andre 92-gruppen lavede et høringssvar. Selvom der nu er gået tre år efter Parisaftalen, så indebærer dette udkast ikke en reel klimapolitik. Fossile brændsler bliver ikke nævnt med et ord, og fonden forholder sig ikke til implikationerne, Parisaftalen har for IFU. IFU nævner kun, at den er ”inspireret” af Parisaftalen.

IFU skulle have vedtaget en ny bæredygtighedspolitik d. 25. oktober, men fonden har nu valgt at udskyde deres beslutning til december. I Afrika Kontakt opfordrer vi derfor udviklingsminister Ulla Tørnæs til at bruge de ekstra måneder til at sørge for, at IFUs kommende bæredygtighedspolitik skærpes, så fondens investeringer fremover vil ske i overensstemmelse med både Danmarks udviklingspolitiske målsætninger og med Parisaftalen.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer