Brev til finansministeren om ny handlingsplan på SDG

Brevet kan læses i pdf format her

Kære Finansminister Nicolai Wammen

København, den 18. december 2019

Globalt Fokus og 92-gruppen har sammen med resten af Danmark interesseret fulgt med i finanslovsforhandlingerne i løbet af efteråret. Vi vil gerne benytte denne mulighed til at ønske dig og resten af regeringen et stort tillykke med finansloven. Vi ser rigtig mange positive elementer og mange spændende perspektiver i den.

Med dette brev vil vi også gerne se fremad. Vi håber nemlig, at Danmark – ovenpå finansloven, klimaloven og andet lovarbejde fra jeres hånd, igen vil få en handlingsplan for implementeringen af verdensmålene. En handlingsplan, hvori regeringen integrerer de mange nye love og initiativer i et tværgående dokument. En plan med indskrevne handlinger som er nødvendige for, at Danmark på kort sigt får implementeret verdensmålene bredt i den politiske sfære og samfundet generelt og på længere sigt bidrager mest muligt til, at verdensmålene opnås i Danmark og i Danmarks internationale engagement.

For det er vigtigt. På den ene side har vi i Danmark store problemer med at opnå flere af verdensmålene og delmålene, ikke mindst når det kommer til vores forbrug af jordens ressourcer, de ”grønne” verdensmål, men også en række andre mål og delmål. Samtidig har vi, som et af de få lande i verden, ikke for nuværende en samlende strategi eller plan for, hvordan vi overkommer udfordringerne samt, hvordan der gøres status for Danmarks arbejde med verdensmålene - herunder udarbejdelsen af statusrapporter fra regeringen, rapportering til Folketinget og rapportering internationalt.

Som bekendt havde den tidligere regering en handlingsplan der, set med vores øjne, var meget lidt ambitiøs, fordi den ikke tog livtag med de udfordringer inden for den bæredygtige udvikling, som Danmark står over for. Vi håber, at du som finansminister vil stå i spidsen for udarbejdelsen af en handlingsplan, der med udgangspunkt i Danmarks udfordringer giver et ambitiøst bud på, hvordan den bæredygtige udvikling igangsættes i Danmark.

Vi har i NGO-miljøet flere bud på, hvad en sådan handlingsplan bør indeholde, som kan læses i denne folder. En række emner kan således indskrives direkte i handlingsplanen, herunder:

• Handlinger skal igangsættes på baggrund af en måling, der viser på hvilke områder, Danmark er længst fra at nå verdensmålene – en såkaldt ”gap-analyse”

• Der skal udmøntes en screenings-mekanisme for kommende beslutnings- og lovforslag, der skal vurdere den positive og negative effekt på opnåelsen af verdensmålene

• Der skal årligt udarbejdes en statusrapport, gerne skrevet af en uafhængig instans, som skal danne udgangspunkt for en debat i Folketinget

• Danmark bør senest i 2022 lade sit arbejde gennemgå af verdenssamfundet via et såkaldt Voluntary National Review under FN’s topmøde for 2030-dagsordenen, High Level Political Forum.

I NGO-miljøet håber vi, at du er enig i behovet for en ny dansk handlingsplan, og vi står klar til at støtte op om udarbejdelsen af den. Vi ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Rasmus Stuhr Jakobsen, Formand, Globalt Fokus

Troels Dam Christensen, Sekretariatsleder, 92-gruppen

 

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer