Kommentar

Den folkelige deltagelse i klimakampen er afgørende. Presset nedefra kan tvinge ledere verden rundt til at handle. Både ift. skifergas-boringerne i Nordjylland og den globale kampagne for frasælg af sorte investeringer, der har potentiale til at ændre verdens gang. Det er set før. Læs mere her.  

Søg

FOKUS OG NYHEDER

»Hvad skal Danmark arbejde for på udviklingsområdet? Globalt Fokus og 92-gruppens opfordring til handels- og udviklingsministeren før møde i Europa- og Udenrigsudvalget d. 22. maj

Maj 2015

Fem vigtige punkter skal reflekteres i EU's rådskonklusioner for at forhindre, at forhandlingerne går i hårdknude: Det er altafgørende, at EU og dets medlemslande genbekræfter bistandsløfter. Nye og additionelle klimamidler er en vigtig faktor for succes til COP21 i december. Et mellemstatsligt organ på skatteområdet kan skabe det nødvendige kompromis mellem u- og ilande. Det er nødvendigt at danne bro mellem landene i forhandlinger om private investeringer. Opfølgningsmekanismer er centralt for implementeringen. Sådan lyder opfordringen til ministeren, når denne mødes med for at drøfte, hvad Danmark skal arbejde for. Læs mere her. 

 

 »EU-enighed om nye regler for biobrændstoffer - godt med beslutning, mindre positivt med selve regelsættet

Maj 2015

EU er nu efter mange års forhandlinger nået til enighed om nye regler for biobrændstoffer i transporten. Reglerne er utilstrækkelige, da de ikke i passende grad tager højde for de negative konsekvenser af førstegenerations-biobrændstoffer. Derfor bør klimaministeren gå forrest og vedtage en dansk handlingsplan, der sikrer bæredygtig energi i transporten frem mod 2020. Læs kommentaren til de nye EU-regler her. 

 

»Nordiske NGO'er bekymrer sig om de voksende modsætninger mellem Nord og Syd i FfD-forhandlingerne 

April 2015

I stedet for at fokusere på de fælles, globale løsninger i Financing for Development (FfD)-processen, er forhandlingerne nu blevet en magtkamp om indflydelse mellem verdens fattige lande på den ene side og verdens rige på den anden. I dette fælles input til de fortsatte forhandlinger i New York betoner de nordiske NGO'er, hvordan DK, Sverige, Finland og Norge har en speciel rolle - og et særligt ansvar - for at bryde disse blokdannelser. Læs brevet her og få et godt overblik over status på forhandlingerne netop nu. 

 
Marts 2015
Er du medlem af pensionskasserne MP Pension, Arkitekternes Pensionskasse (AP), Jordbrugsøkonomernes og Dyrlægernes Pensionskasse (PJD) eller ingeniørpensionskasserne DIP og ISP, så husk at stemme til generalforsamlingen i april for at flytte dine penge ud af risikable investeringer i fossil energi. Læs her mere om den globale og nationale divestment-kampagne og se hvad du konkret kan gøre i opgøret med den fossile industri. 
 
Forrige12345678910Næste

Nyhedsbrev

 

forside bill

92-gruppens nyhedsbrev indeholder nyheder og analyser om miljø, klima og udvikling.

Mere information og tilmelding