Kommentar

Den folkelige deltagelse i klimakampen er afgørende. Presset nedefra kan tvinge ledere verden rundt til at handle. Både ift. skifergas-boringerne i Nordjylland og den globale kampagne for frasælg af sorte investeringer, der har potentiale til at ændre verdens gang. Det er set før. Læs mere her.  

Søg

FOKUS OG NYHEDER
Marts 2015
Er du medlem af pensionskasserne MP Pension, Arkitekternes Pensionskasse (AP), Jordbrugsøkonomernes og Dyrlægernes Pensionskasse (PJD) eller ingeniørpensionskasserne DIP og ISP, så husk at stemme til generalforsamlingen i april for at flytte dine penge ud af risikable investeringer i fossil energi. Læs her mere om den globale og nationale divestment-kampagne og se hvad du konkret kan gøre i opgøret med den fossile industri. 
 

 »Hvad Danmark skal arbejde for i forbindelse med den nye energiunion i EU

Marts 2015

Danmark må arbejde for, at den nye EU energiunion bakker op om en hurtig udvikling i EU’s energiforsyning mod 100% vedvarende energi, og en kraftigt forstærket indsats for energieffektivisering. Samtidigt må det sikres, at energiunionen ikke leder til fortsat afhængighed af fossile brændstoffer. Læs brev til statsminister Helle Thorning-Schmidt fra Climate Action Network (CAN) og 92-gruppen her. 

 

»92-gruppen sender brev til fødevareministeren om, hvordan Danmark og EU skal mindske deres skov-fodaftryk fra foderimport

Marts 2015


EU's import af råvarer og produkter fra andre lande leder til store skovrydninger globalt. Ikke mindst når det gælder import af foder til landbruget, herunder sojaimport, giver det store problemer. Danmark må presse på for, at EU gør noget ved dette skov-fodaftryk og samtidigt sikre, at den danske import af blandt andet soja erstattes af mere bæredygtige produkter. Se brev fra 92-gruppen til fødevareministeren her. 

 

»Hvad Danmark skal arbejde for i forbindelse med FN-forhandlingerne om udviklingsfinansiering

Januar 2015

Den tredje internationale FN-konference om udviklingsfinansiering (FfD) afholdes i Addis Ababa, Etiopien, den 13.-16. juli 2015. Konferencen er af stor betydning også for resultaterne af de andre internationale forhandlinger i år; de nye globale mål for bæredygtig udvikling (post2015 framework) og en ny global klimaaftale (COP21). Læs hvad 92-gruppen og Globalt Fokus mener, Danmark skal arbejde for her

 
Forrige123456789Næste

Nyhedsbrev

 

forside bill

92-gruppens nyhedsbrev indeholder nyheder og analyser om miljø, klima og udvikling.

Mere information og tilmelding