fokus og nuheder

Kommentar

af Troels Dam Christensen, sekretariatsleder 92-gruppen

Hvis Danmark skal sikre, at FN’s verdensmål nås, kræver det en ambitiøs national handlingsplan, som skal have opbakning af hele regeringen og Folketinget.

Bragt på Altinget

Nyhedsbrev

92-gruppens nyhedsbrev indeholder nyheder og analyser om miljø, klima og udvikling.

Twitter

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.