92-gruppen og Globalt Fokus høringssvar til Danmarks Statistik vedrørende rapportering på Verdensmålene

Pressemeddelelse som PDF - 26. april 2018

Globalt Fokus og 92-gruppen1 takker for det fremsendte materiale, som er blevet gennemlæst med stor interesse. Rapporteringen på og monitoreringen af Danmarks arbejde med at opfylde 2030-agendaen inden år 2030, og herunder også Verdensmålene, er et særligt vigtigt arbejde, som vi fra Globalt Fokus og 92-gruppens side har stor tillid til, at Danmarks Statistik vil gennemføre på grundig og saglig vis. Vi ønsker samtidig at understøtte Danmarks Statistiks arbejde mest muligt og vi er derfor glade for at få muligheden for at komme med kommentarer til jeres materiale.

På den baggrund har Globalt Fokus og 92-gruppen følgende kommentarer til det fremsendte.

Vi har gennemset Danmarks Statistiks materiale og noterer os, at mens Danmark Statistik allerede er kommet rigtig langt med at måle på en lang række indikatorer, er der også mange indikatorer, der stadig betragtes som kategori ”Tier 3”. På den baggrund vil vi fra Globalt Fokus og 92-gruppens side gerne opfordre Danmarks Statistik til at involvere det danske civilsamfund og herunder de to netværks medlemsorganisationer i langt højere grad i sit SDG-datapartnerskab end hidtil, af følgende årsager:
  • Danske civilsamfundsorganisationer har eksperter på mange specifikke emneområder. Disse eksperter har stor indsigt i, hvad der skal til for at man på meningsfuld måde kan måle udviklingen inden for enkelte verdensmål og delmål på indikatorniveau.
  • Danske civilsamfundsorganisationer og organisationernes eksperter kan bidrage med kvalitetssikring af data. De kan for eksempel vurdere, om data kan disaggregeres på tilfredsstillende niveau, eller om inddragelse af andre data vil være mere relevant ved måling af den specifikke indikator.
  • Danske civilsamfundsorganisationer og organisationernes eksperter kan bidrage med definitioner på og data til nogle af de indikatorer, som Danmarks Statistik endnu ikke har kunnet monitorere. 

Vi takker endnu engang for høringsmuligheden og ser frem til et fortsat og gerne øget samarbejde med Danmarks Statistik i SDG-datapartnerskabet.

1 Globalt Fokus er en platform for ca. 80 danske civilsamfundsorganisationer, som arbejder med international udvikling, miljø og humanitært arbejde.
92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der arbejder for fremme af en bæredygtig udvikling i hele verden.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer