Biobrændstoffer kan true miljø, natur og fødevareproduktion! maj 2007

Biobrændstoffer - energi fra for eksempel raps, sukker eller halm - er blevet et spørgsmål, som optager medier og politikere. Af debatten kan man nemt få det indtryk, at her har vi en teknologi, som både kan gøre os
mindre afhængige af olie og løse problemet med transportensstigende bidrag til udslippet af drivhusgasser til atmosfæren.
Men så enkelt er det ikke. Produktionen vil lægge beslag på landbrugsjord, og energiregnskabet kan se ret forskelligt ud, alt efter hvilken afgrøde der bruges til fremstillingen af brændstoffet. Det er heller ikke ligegyldigt, hvor på jorden afgrøderne er dyrket.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer