Fra oliekraftværker til klimalederskab

Af Eigil Johannisson, rådgiver for ansvarlig finansiering i Mellemfolkeligt Samvirke

Den offentlige virksomhed EKF Danmarks Eksportkredit støtter to oliekraftværker med 768 mio. kr. - et i Mali og et på Bermuda. Det er ikke forsvarligt midt i en klimakrise. Regeringen bør stoppe støtten til fossile projekter i udlandet og bruge anledningen til at tage klimalederskab globalt. Danmark kan få en vigtig diplomatisk rolle i en koalition af lande, som også stopper den sorte støtte. Det forklares i Mellemfolkeligt Samvirke nye rapport.

Sort støtte
I 2017 gav EKF et lån på 86 mio. kr. til etableringen af et nyt oliekraftværk i Mali. Året efter gav fonden en bankgaranti på 682 mio. kr. til rekonstruktionen af et oliekraftværk på Bermuda. EKF støtter også vindmølleparker i et stort omfang, og det er prisværdigt. Men det gør det ikke mindre problematisk at bruge offentlige midler på fossile projekter, som forværrer klimakrisen.  

Danmarks klimaskadelige støtte er en del af et globalt problem. De største økonomier i verden, G20, bruger hvert år hele 400 mia. kr. i offentlige midler på at støtte fossile projekter i andre lande. Det er seks gange så meget, som de bruger på vedvarende energi. Den offentlige støtte bruges til at få private investorer med i projekter, som ellers ville være for risikable. Så udover de offentlige milliarder mobiliseres enorme summer af private midler til blandt andet oliekraftværker og rørledninger, der ikke kunne realiseres uden de offentlige midler. Mens Danmark bidrager til dette problem i dag, kan vi blive en del af løsningen i morgen. 

Danmark kan vise klimalederskab 
Erhvervsminister Simon Kollerup blev i Folketingets Erhvervsudvalg spurgt om, hvorvidt EKF bør stoppe støtten til fossile projekter. Han svarede for nyligt, at Danmark ikke skal gå enegang, men i stedet arbejde for fælles regler i OECD. Men hvis et enkelt land i OECD er imod, kan nye regler ikke vedtages og perspektiverne for stærke regler er derfor lange og usikre. Arbejdet i OECD bør altså gå hånd i hånd med handling her og nu.

Først bør danske politikere stoppe støtten til fossile brændsler i udlandet. Dernæst bør regeringen samarbejde tæt med andre lande og bidrage til, at de også gør det. Danmark har allerede et aktivt klima-diplomati, men det bør udbredes, så det også tager fat i de offentlige investeringer. 

Regeringen lancerede sidste år en strategi for global klimahandling, der fremhævede, at Danmark skal have et stærkt klimadiplomati. Som Jeppe Kofoed formulerede det: ”Danmark skal være en ’grøn stormagt’, der trods vores beskedne størrelse går forrest og trækker andre lande i en grøn retning.” 

Nu har vi chancen. Danmark kan stoppe støtten til kul, olie og gas og tage lederskab i en koalition af lande, der gør det samme.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer