Danmark er tilbage på sporet

Af Dan Jørgensen, Klima-, energi- og forsyningsminister 

For 30 år siden gik østeuropæerne på gaden for at protestere mod det kommunistiske diktatur. De endte med at rive Berlinmuren ned. I dag indtager unge mennesker over hele kloden gaderne for at protestere mod manglende handling på klimaområdet. I forbindelse med klimatopmødet i New York så vi nogle af de største klimaprotester i historien. Det gør indtryk.

Jeg tror, at det er en del af forklaringen på den overvældende interesse, der var omkring Danmark på klimatopmødet i New York. Alle politikere kan i dag mærke presset for at handle på klimaområdet. Så det påkalder sig interesse, at Danmark har sat sig et af de mest ambitiøse klimamål i verden – hvis ikke det mest ambitiøse. Ikke mindst fordi vi tidligere har demonstreret, at vi kan rykke på den grønne dagsorden.

Som klimaminister er jeg meget bevidst om, at jeg står på skuldrene af tidligere generationer af fremsynede danske politikere. Uden deres indsats ville vi ikke i dag være verdensledende inden for en række grønne teknologier og verdensmestre i at integrere vind i elsystemet. Uden Svend Auken og andre fremsynede miljø- og klimaforkæmpere ville vi ikke i dag kunne inspirere og bidrage til en grøn omstilling i resten af verden. I den forbindelse vil jeg også gerne anerkende, at vi næppe var, hvor vi er i dag, uden de input vi politikere over årene har fået fra de danske miljøorganisationer. Så jeg vil gerne benytte lejligheden for at takke jer for det store arbejde, I gør. Jeg ser frem til at samarbejde med jer om de næste skridt i den grønne omstilling.

I regeringen har vi efter valget vendt den normale politiske logik på hovedet. I stedet for at spørge, hvad der i dag er muligt på klimaområdet, har vi valgt at spørge, hvad det er nødvendigt. Opgaven er så at gøre der nødvendige muligt. Vi har derfor sat et 2030-mål om at reducere udledningerne med 70 pct. ift. 1990-niveauet. Det er en stor udfordring. Men jeg er sikker på, at vi kan gøre det. Vi har ikke råd til at fejle. Det er hvad videnskaben siger der skal til, hvis vi skal have en rimelig chance for at holde temperaturstigningen så tæt på 1,5 grader som muligt, som vi har lovet hinanden i forbindelse med Parisaftalen.

For at nå målet har vi iværksat en tredelt indsats. Som det første har vi radikalt ændret organiseringen af arbejdet med klima- og miljøpolitikken. Således har vi oprettet et udvalg for grøn omstilling, som skal forberede regeringsudspil på området, drøfte andre politiske udspil med konsekvenser for miljø, klima og natur samt overvåge implementeringen af grønne udspil og realiseringen af regeringens mål.

Som det andet skal vi have en ny klimalov inden årets udgang. Denne vil skabe en vigtig ramme omkring de kommende års politiske arbejde på klimaområdet og fastlægge, hvordan vi følger op på klimamålene. Endelig vil vi i foråret fremlægge en klimahandlingsplan, der viser, hvordan vi vil nå reduktionsmålet. Her vil vi blandt andet se på elektrificering af transportsektoren og industrien samt en omstilling af landbruget.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer