Transport: Drop både NOx og palmeoliediesel

Af Jeppe Juul, Det Økologiske Råd

Danmark befinder sig på en kurs, hvor det er svært på én og samme tid at overholde EU’s regler for vedvarende energi (VE-direktivet) og for luftforurening (NEC-direktiv) i 2020.

VE-direktivet fra 2009 kræver, at max. 90 procent af transportens energiforbrug i 2020 må komme fra fossile brændsler. For at nå denne målsætning har regeringen foreslået at hæve iblandingskravet til otte procent for biobrændstoffer i benzin og diesel. 

I 2020 træder NEC-direktivet også i kraft og indfører nye grænseværdier for en række sundhedsskadelige partikler, samt NOx-gasser. Uheldigvis øger forbruget af biodiesel også NOx-udledningen, og da transporten udgør 45 procent af det danske NOx-udslip, er udviklingen i NOx-udslippet fra transporten afgørende for målopfyldelsen af NEC-direktivet.

Vi er derfor en række organisationer, der anbefaler, at politikerne i en afvejning imellem de to direktiver prioriterer at mindske luftforureningen og overholde NEC-direktivet. Samtidig har Danmark fra 2021 mulighed for helt at droppe 1. generations biobrændstoffer og få vores iblandingskrav tilsvarende nedskrevet i VE-direktivet. Det skal Danmark selvfølgelig gøre, da dette krav har medført at over halvdelen af den importerede palmeolie til EU bruges som biodiesel.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer