Ny arbejdsgruppe om Verdensmålene i Folketinget

Af Helene Gjerding, policy-medarbejder, 92-gruppen

Finansudvalgets har for første gang i dets historie nedsat en parlamentarisk arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal ifølge kommissoriet arbejde ”grundigt og målrettet” med de 17 Verdensmål. Fra 92-gruppen sætter vi pris på initiativet, men savner ambition i de konkrete arbejdsopgaver.

Den nye parlamentariske arbejdsgruppe, som netop er nedsat i Folketinget, tæller medlemmer fra alle partier og flere folketingsudvalg, og forventes at holde sit første møde i løbet af november. Formand for arbejdsgruppen er Benny Engelbrecht (S - og næstformand i Finansudvalget).

Ifølge Finansudvalget[1] bliver en vigtig del af gruppens arbejde at sikre koordinering af arbejdet i de af Folketingets udvalg, som har berøring med Verdensmålene. Arbejdsgruppen vil desuden i stort omfang inddrage civilsamfundet, og inviterer til at bidrage med input til aktiviteter for arbejdsgruppen.

Som det første initiativ i den retning har 92-gruppen, sammen med Globalt Fokus, skrevet et høringssvar til den udsendte ”Beretning om nedsættelse af arbejdsgruppen”, hvor formål og opgaver defineres. I høringssvaret fokuserer vi på det positive – og helt nødvendige – aspekt, at det netop er Finansudvalget, som er gået forrest i Folketinget, da udvalget ikke er bundet til et enkelt ressort. Det er også positivt, at arbejdsgruppens mandat ikke er begrænset til en enkelt valgperiode. Vi opfordrer i den forbindelse til, at Finansudvalget allerede nu overvejer, om arbejdsgruppen med det samme bør udvikles og gøres permanent.

På den anden side fremhæver vi også, at udvalgets meget begrænsede mandat bør udvides. Udvalget skal især arbejde med undersøgelser ud fra en række arbejdsspørgsmål[2], herunder:
- Hvordan arbejder fagudvalgene og de respektive ministerier med Verdensmålene?
- Hvad kan andre lande lære af Danmark, og hvad kan Danmark lære af andre lande i arbejdet med Verdensmålene?
- Hvordan arbejder civilsamfund og erhvervsliv med Verdensmålene, og kan arbejdsgruppen være med til at understøtte de gode eksempler og kendskabet til dem?

Selvom det er vigtigt at undersøge nationale og internationale processer og se på, hvordan Verdensmålene kan forankres i de forskellige stående udvalg i Folketinget, mener vi dog, at der er afsat uforholdsmæssigt lang tid til disse indledende øvelser.

Omverdenen udenfor Christiansborg bevæger sig allerede nu meget hurtigere og er markant længere fremme med konkrete initiativer og redskaber på Verdensmålene, både nationalt og internationalt. Vi håber derfor, at undersøgelserne er en indledning til en større og mere fremsynet proces, hvor konkrete redskaber til brug i det parlamentariske arbejde udvikles. Det kunne f.eks. være en konkret ramme, med udgangspunkt i Verdensmålene, der kan bruges i arbejdet med lovforslag og andre forslag i Folketingets stående udvalg - herunder i forlængelse af den længe ventede model for screening af lovforslag i forhold til Verdensmålene, som ifølge regeringen ventes at være klar ”snarest”[3].

Medlemmer af arbejdsgruppen om Verdensmålene

 1. Benny Engelbrecht (S) formand (Udpeget af Finansudvalget)
 2. Ane Halsboe-Jørgensen (S) (Udpeget af Finansudvalget)
 3. Kirsten Brosbøl (S)
 4. Mogens Lykketoft (S)
 5. Claus Kvist Hansen (DF)
 6. Rene Christensen (DF)
 7. Thomas Danielsen (V)
 8. Karen Ellemann (V)
 9. Eva Flyvholm (EL)
 10.  Christian Juul (EL)
 11. Carsten Bach (LA)
 12. Joachim B. Olsen (LA)
 13. Christian Poll (ALT)
 14. Rasmus Nordqvist (ALT)
 15. Martin Lidegaard (RV)
 16. Morten Østergaard (RV)
 17. Jacob Mark (SF)
 18. Lisbeth Bech Poulsen (SF)
 19. Merete Scheelsbeck (KF)
 20. Aaja Chemnitz Larsen (IA)
 21. Magni Arge (T)
 22. Sjúrður Skaale (JF)

 

[1] Kilde: https://www.ft.dk/da/aktuelt/nyheder/2018/11/ny-arbejdsgruppe-om-verdensmaal

[2] Kilde: https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/FIU/bilag/9/1952917.pdf

[3] Jf. Finansministerens svar til §20 spørgsmål S 1018 den 20. september 2018.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer