Landbruget må få styr på værdikæderne

Af Gry Bossen, Verdens Skove

Verdens Skove fremlagde for kort tid siden rapporten ”Den danske sojaimports mørke skygge”. Den viser med al tydelighed, at Danmark importerer soja til dyrefoder, som forårsager afskovning og har fatale konsekvenser for lokalbefolkningen i Latinamerika. 

Som direkte opfølgning på rapporten, har Verdens Skove derfor lanceret en kampagne for at lægge pres på landbrugsindustrien. Målet er at få dansk landbrug til at sikre, at den soja, der bliver importeret, ikke er skyld i afskovning.

Efterfølgende har Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen sendt et brev til Europa-Kommissionen på vegne af landene i Amsterdam-partnerskabet, der ønsker bæredygtige og afskovningsfri værdikæder. I brevet beder han Kommissionen komme med en handlingsplan for at stoppe afskovning i de europæiske forsyningskæder.

Verdens Skove finder ministerens initiativ positivt. Vor rapport om dansk-importeret soja har demonstreret nødvendigheden af politisk handling på dette område. Vi savner dog mere konkrete forslag fra partnerskabets side, eksempelvis omkring udvikling af best practice på området. Danmark kunne her - især på grund af vor store landbrugseksport - gå foran med et godt eksempel.

Selv om der er planer om at intensivere forskning i proteiner fra græs, vil dette ikke være nok til at dække dansk landbrugs behov for foder. Dertil kommer, at selvsamme minister har skrevet under på handelsaftaler med Kina, der vil importere sojaprotein til deres voksende svineproduktion. Vi kan således risikere, at Danmarks import af soja fremover faktisk vil stige.

Det er derfor stadig yderst relevant, at Danmark får styr på forsyningskæderne. Vi opfordrer ministeren til, at der kommer et påbud om at købe certificeret soja, som det mindste. Desuden bør større gennemsigtighed i forsyningskæden sikres, så både landbrug, kødindustri og forbrugerne får indsigt i produkters værdikæder. Hvis Jakob Ellemann-Jensen, qua hans svar på en række paragraf 20 spørgsmål i Folketinget, ikke mener, at det kan gøres i Danmark alene, bør Danmark gå aktivt ind i arbejdet med at ændre dette i EU.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer