Regeringens klimastrategi freder landbruget indtil 2030

Af Tarjei Haaland, klima- og energirådgiver i Greenpeace

Regeringens klimaudspil opfylder ikke målet for ikke-kvotesektoren på 39% reduktion i 2030. Godt 80% af den opnåede reduktion er varm luft og kreativ bogføring. Regeringen friholder stort set landbruget for at skulle bidrage til opfyldelse af målet

I regeringens klimaudspil – ”Sammen om en grønnere fremtid” – fremlægges 38 virkemidler til reduktion i ikke-kvotesektoren, som - sammen med reduktionsbidrag i ikke-kvotesektoren via energiaftalen - summer op til en kumuleret reduktion i perioden 2021-2030 på 26 mio. tons CO2.

I betragtning af, at opfyldelse af Danmarks mål for ikke-kvotesektoren (39% reduktion i 2030 ift. 2005) svarer til et kumuleret reduktionskrav på 32-37 mio. tons i perioden 2021-30, så mangler der 6-11 mio. tons CO2.

Med andre ord, så opfylder regeringen ikke målet for ikke-kvotesektoren.

Dertil kommer, at regeringen har valgt at anvende 2 fleksibilitetsmekanismer – 12,9 mio. tons lulucf-kreditter og 8 mio. tons ved annullering af CO2-kvoter – der tilsammen udgør 20,9 mio. tons.

Det betyder, at 80% de 26 mio. tons reduktion, som opnås med udspillet, udgøres af køb af varm luft (annullering af CO2-kvoter) og kreativ bogføring i landbruget (lulucf-kreditter). Kun 5,1 mio. tons skal realiseres med reelle reduktioner, hvoraf de 1,1-1,5 mio. tons endda stammer fra tiltag i Energiforliget fra juni.

Det eneste indregnede virkemiddel i klimaudspillet, som angår landbruget, er forbedring af biogasanlæggene (sænkning af lækageraten for metan), som giver en samlet reduktion i perioden på kun 1,1 mio. tons CO2ækv.

Men landbrugets udslip vil efter alt at dømme stige uden nye tiltag. I rapporten ”Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget” (september 2018) viser man en fremskrivning af husdyrbestanden til 2030, hvor antallet af køer i 2030 stiger med omkring 140.000. Og den tidligere miljø- og fødevareminister luftede ønsket om at fordoble antallet af svin i Danmark. Det er derfor særdeles kritisabelt, at det i udspillet ikke angives, hvad landbrugets udslip vil lande på i 2030 med regeringens klimastrategi.

Alt tyder på, at sektorens udslip i bedste fald forbliver på samme niveau som i 2015, og at det er de to andre sektorer i ikke-kvotesektoren, der skal trække hele læsset. Hvordan regeringen - med denne helt uacceptable fredning af landbruget - forestiller sig, at Danmark kan leve op til at nå netto-nul senest i 2050, står hen i det uvisse.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer