Nyt Råd for Samfundsansvar og Verdensmål bør forbedre vilkår for mennesker og miljø

Af Helene Gjerding, policy-medarbejder, 92-gruppen

Den 10. oktober blev det længe ventede Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål endeligt nedsat og listen over valgte medlemmer offentliggjort. 92-gruppen indstillede Sanne Borges fra Amnesty International Danmark, som vi med glæde ser indtage sin plads i Rådet, blandt de mange erhvervsfolk.

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål blev lanceret af erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren og finansministeren, som en platform for dialog mellem virksomheder og andre interessenter. Rådet har mulighed for at give anbefalinger til regeringen og iværksætte konkrete aktiviteter, der fremmer danske virksomheders arbejde med samfundsansvar og Verdensmålene.

Ifølge regeringen er de emner, som skal drøftes i det nye råd bl.a. udvikling af bæredygtige forretningsmodeller, digitale muligheder for at styrke virksomhedernes samfundsansvar i den globale produktion samt fastholdelse af udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

92-gruppen forventer, at Rådet vil bidrage til, at Danmark kommer til at indtage en international førerposition, når det handler om ansvarlig virksomhedsadfærd. Gennem de senere år har andre lande såsom Frankrig, Holland og Schweiz desværre overhalet Danmark når det gælder om at sikre, at virksomheders globale aktiviteter ikke sker på bekostning af miljø og fundamentale menneskerettigheder. Rådet har en stor og vigtig opgave i at sikre, at det fremherskende fokus på produktinnovation i forhold til FN’s verdensmål ikke sker på bekostning af ansvarlig virksomhedsadfærd. 92-gruppen vil derfor holde fast i, at ansvarsdimensionen sikres og at der ikke bliver tale om ”SDG-washing”.

92-gruppen vil også i Rådet arbejde for, at virksomheder ikke blot vælger at fokusere på de dele af dagsordenen omkring Verdensmålene, som måtte passe dem bedst, på bekostning af mere problematiske emner. De aktiviteter, som Rådet sætter i værk og de anbefalinger, som rådet kommer med, skal føre til reelle og konkrete bidrag til FN’s verdensmål og de mennesker og det miljø, som bliver påvirket negativt af virksomheders aktiviteter. 92-gruppen vil holde fast i, at fokus ikke udelukkende må være på virksomheders indtjening, på processer og ”tick the box”, men på at skabe reelle forbedringer for mennesker og miljø.

 

Medlemmer af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål består af i alt 17 personer, herunder 10 personligt udpegede medlemmer (inkl. formand) og syv medlemmer, der udpeges efter indstilling fra organisationer: 

 • Thorkil Sonne, stifter og bestyrelsesformand for Specialisterne Foundation (formand)
 • Eva Kruse, CEO i Global Fashion Agenda
 • Sheela Maini Søgaard, CEO i BIG Architects
 • Sarah Krüger Falck, direktør Global Compact Danmark
 • Allan Agerholm, CHO i BC Hospitality Group
 • Simon Boas Hoffmeyer, Director Group Sustainability i Carlsberg
 • Rasmus N. D. Skov, Head of Group Sustainability i Ørsted
 • Anne Gadegaard, Director Global TBL management i Novo Nordisk
 • Annette Stube, Head of Group Sustainability i A. P. Møller-Mærsk
 • Louise Koch, Corporate Sustainability Director for EMEA i Dell
 • Thomas Bustrup, direktør i Dansk Industri
 • Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør for Arbejdsmarked, uddannelse og forskning i Dansk Erhverv
 • Birgitte Søgaard Holm, direktør i Finans Danmark
 • Kenneth Lindharth Madsen, Handelspolitisk chef i Landbrug & Fødevarer
 • Sanne Borges, Seniorrådgiver i Amnesty International (på vegne af 92-Gruppen)
 • Jacob Bjerregaard, formand for KL's Miljø og Forsyningsudvalg (på vegne af KL og Danske Regioner)
 • Arne Grevsen, LO’s stedfortrædende formand (på vegne af AC, LO og FTF)

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer