Bæredygtig udvikling

Side 3 ud af 8
     Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Danmarks forpligtelser

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Danmarks forpligtelser

Det internationale samfund har de gennem de sidste årtier fået øjnene op for uddannelse som et centralt element til at fremme bæredygtig udvikling.

 

Høringssvar - EU's reviderede strategi for bæredygtig udvikling

Høringssvar - EU's reviderede strategi for bæredygtig udvikling

Tak for muligheden for at kommentere på Kommissionens meddelelse. Flere af organisationerne i 92-gruppen har indsendt egne høringssvar. Det følgende er et supplement til disse svar.

 

Hvad Danmark skal arbejde for i FN-forhandlingerne om udviklingsfinansiering februar 2015

Hvad Danmark skal arbejde for i FN-forhandlingerne om udviklingsfinansiering februar 2015

Den tredje internationale FN-konference om udviklingsfinansiering a fholdes i Addis Ababa , Etiopien, den 13. - 16. juli 2015.

Rapport fra FN-topmødet i New York

Rapport fra FN-topmødet i New York

Jeg repræsenterede 92-Gruppen i den danske delegation til FN-topmødet den 14.-16.september 2005 i New York, også kendt som "2005 World Summit".

Kommentarer til FN-generalsekretærens oplæg til topmødet i september 2005

Kommentarer til FN-generalsekretærens oplæg til topmødet i september 2005

Udfordringen er betydelig, når verdens stats-og regeringschefer mødes til FN-topmødet i september: De skal gøre status og tage nye, fælles initiativer med henblik på at sikre opfyldelse af de såkaldte 2015-mål, som verdenssamfundet samledes om på FN’s millenium generalforsamling i 2000.

Brev til Statsministeren om globaliseringsraadet

Brev til Statsministeren om globaliseringsraadet

Jeg henvender mig på vegne af de danske miljø-og udviklingsorganisationer i 92-gruppen med en række synspunkter og forslag vedrørende det Globaliseringsråd, som du har taget initiativ til.

Brev til Statsministeren om Lissabon-direktivet

Brev til Statsministeren om Lissabon-direktivet

På EU’s forårstopmøde i Bruxelles den 22.-23. marts skal stats-og regeringscheferne gøre status og udstikke retningslinierne for det videre arbejde med Lissabon-strategien og EU-strategien for bæredygtig udvikling. Forårstopmødet forventes også at skulle træffe beslutninger om EU’s klimapolitik og –mål.

 

Brev til Thor Pedersen om afgifter på flybrændstof

Brev til Thor Pedersen om afgifter på flybrændstof

Jeg skriver til dig på vegne af 18 danske miljø-og ulandsorganisationer i 92-gruppen. Baggrunden for vores henvendelse er forslaget fra den franske og tyske regering om at lægge en afgift på flybrændstof og anvende provenuet på bekæmpelse af fattigdom og sygdomme i Afrika.

Brev til Statsministeren om Danmarks rolle ifm. FN´s kommende topmøde

Brev til Statsministeren om Danmarks rolle ifm. FN´s kommende topmøde

Jeg skriver til dig på vegne af 19 danske miljø-og ulandsorganisationer i 92-gruppen. Vi vil gerne opfordre dig til at give høj prioritet til forberedelsen af det FN-topmøde om fremskridt ift. opfyldelsen af 2015-målene, som forventes afholdt i september 2005.

 

Brev til Per Stig Møller om sammenhængen mellem naturressourcer og konflikter

Brev til Per Stig Møller om sammenhængen mellem naturressourcer og konflikter

Jeg skriver til dig på vegne af 20 danske miljø-og ulandsorganisationer i 92-gruppen. Vi har med interesse noteret os, at Danmark ser ud til at få en plads i FN’s Sikkerhedsråd for perioden 2005-2006.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer