Byernes bæredygtige potentiale

Af: Victoria Maria Stokholm Hundevad og Christine Jacobsen Mulvad, 92-gruppen

I 2050 forventes det at over 2/3 af verdens befolkning lever i byer. Urbaniseringen er dermed en højaktuel tendens som det internationale samfund bør og forholde sig til, når man overvejer hvor og hvordan bæredygtig udvikling skal ske. Derfor er det også godt og vigtigt, at Københavns Kommune med Frank Jensen i spidsen vil udarbejde en handlingsplan for byens arbejde med verdensmålene. Det er ikke nok blot at kortlægge, hvad der allerede bliver gjort. Nye aktiviteter og initiativer er nødvendige, så verdensmålene ikke blot bliver et legitimitetsværktøj, som byerne kan bruge, når det passer ind i eksisterende politikker og strategier.

Urbaniseringen intensiverer en række udfordringer men indeholder også muligheder ift. den globale bæredygtige udvikling. Det blev slået fast ved vedtagelsen af FN’s verdensmål, hvor mål 11 som bekendt omhandler indsatsen for bæredygtige byer og lokalsamfund. Men byernes rolle rækker langt udover mål 11.

Det ses flere steder, hvordan byer går forrest når deres nationale regeringer slækker på kravene til en bæredygtig udvikling. I forhold til klimaindsatsen ses det f.eks. hvordan den amerikanske by Carmel implementerer klimaløsninger såsom cykelstier, udskiftning af gadelygter til Led lygter mv. og bemærker at deres klimaindsats ikke vil blive svækket af Trumps udmeldinger på området.

Også i de nordiske lande er der taget initiativer til at promovere byerne som løsningsmodeller for global bæredygtig udvikling. Senest 30. maj udmeldte de nordiske statsministre, at et af de seks hovedprojekter ift. nordiske løsninger er bæredygtige byer.

Der er brug for en stærkere indsats end den nuværende, hvis Danmark skal gennemføre verdensmålene. I lyset af det kommende kommunalvalg er det derfor relevant at forholde sig til, hvordan civilsamfundet og byerne kan samarbejde i højere grad. Det er godt, at København vil lave deres egen handlingsplan, men det er vigtigt, at det ikke bare bliver endnu et salgsværktøj for københavnske virksomheders løsninger internationalt. Frank Jensen og resten af borgerrepræsentationen må huske at se på, hvor København er længst fra at nå målene og samtidig har princippet om ”leave no one behind” in mente. Derudover er det vigtigt, at København erkender, at verdensmålene har indflydelse helt ned på den enkeltes niveau og derfor udnytter deres position tæt på borgerne til at sørge for en åben og demokratisk proces i udviklingen af Københavns handlingsplan.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.