København skal være hovedstaden for bæredygtig byudvikling!

Af Frank Jensen, overborgmester i Københavns Kommune

På københavnernes og hele verdens vegne glæder det mig meget, at vi med verdensmålene for første gang i verdenshistorien har sat fælles retning for en bæredygtig fremtid. I København har vækst og bæredygtig udvikling længe gået hånd i hånd. I Hovedstaden byder vi FN’s verdensmål velkomne, da de udvider bæredygtighedsbegrebet til at omfavne 17 progressive temaer. Bæredygtighed skal omfatte kampen for bedre folkesundhed, trivsel i byer, økonomisk vækst, innovation, bedre uddannelse, social mobilitet, lighed mellem kønnene, fair arbejdsforhold mm. Derfor bakker et bredt politisk flertal i København fuldt op om verdensmålene, som betyder, at København skal have en handlingsplan for arbejdet med målene. Vi forventer, at handlingsplanen er klar til efteråret.

I København har vi taget ansvar for vores egen bæredygtige omstilling. Mindre kendt er det dog, at vi også aktivt tager ansvar for den bæredygtige udvikling i omverdenen. Gennem vores by-til-by samarbejde med blandt andre New York, Beirut og Beijing har vi støttet, inspireret og opkvalificeret byer i Københavnske løsninger på klodens miljømæssige udfordringer. I C40 Cities, et netværk for byer, der vil komme klimakrisen til livs, har vi længe spillet en hel central rolle. Senest med støtte til et regionalt kontor placeret i det nye Bloxhub byggeri i København. C40 byerne repræsenterer 600 millioner borgere, mange af dem fra udviklingslande. Her bidrager København med viden, teknologi og samarbejdsaftaler til fælles gavn. Med de nye verdensmål vil København påtage sig en ledende rolle i den internationale bæredygtighedsdagsorden på områder, der rækker langt ud over den grønne agenda.

København har for længst foretaget en kortlægning af vores nuværende bidrag til verdensmålene. Vi har desuden identificeret, at mere end 49 af SDG delmålene er relevante for byer. Som borgernær myndighed i en tid, hvor urbaniseringen betyder, at vi bliver flere i storbyerne end nogensinde før, spiller byer en stigende rolle i den bæredygtige omstilling. København glæder sig til, i samarbejde med civilsamfundet, københavnske virksomheder, og kolleger i vores nationale og internationale by-netværk, at bidrage til indfrielsen af de nye verdensmål.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.